Disciplinárna komisia

Je etický a disciplinárny orgán komory. Vykonáva disciplinárnu právomoc nad členmi komory.

MUDr. Irena Lacková
Predsedníčka Disciplinárnej komisie SKZL

+421 2 444 598 17

MUDr. Silvia Hranaiová
Člen Disciplinárnej komisie

+421 37 733 6330

MUDr. Helena Potocká
Člen Disciplinárnej komisie

+421 58 732 1909

MUDr. Alexander Bednárik
Člen Disciplinárnej komisie

+421 33 550 2618

MUDr. Jozef Rídzik
Člen Disciplinárnej komisie

+421 57 770 643 33