Prezídium

Je výkonným orgánom komory, zabezpečuje fungovanie komory, a to od hospodárenia s jej majetkom, cez zapisovanie zdravotníckych pracovníkov do registra, ukladanie pokút až po informačnú činnosť komory.

MUDr. Igor Moravčík
MUDr. Igor Moravčík
Prezident SKZL

+421 2 482 040 70

MUDr. Matúš Ursíny
MUDr. Matúš Ursíny
Viceprezident SKZL

+421 2 529 645 60

MUDr. Jozef Hudec
MUDr. Jozef Hudec
Viceprezident SKZL

+421 48 413 7882

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
Člen

+421 2 638 147 57,+421 2 544 128 44

MUDr. Patrícia Husárová
MUDr. Patrícia Husárová
Člen
MUDr. Miroslav Jánošík, MPH
MUDr. Miroslav Jánošík, MPH
Člen
MUDr. Martin Kotulič
MUDr. Martin Kotulič
Člen

+421 41 423 8256