Rada

Je najvyšším riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Rada komory je oprávnená hodnotiť činnosť prezídia komory a je jediným orgánom oprávneným podávať výklad vnútorných predpisov komory.

MUDr. Ingrid Jurkin
MUDr. Ingrid Jurkin
Člen
MUDr. Viera Kostolániová
MUDr. Viera Kostolániová
Člen
MUDr. Milan Kráľovič
MUDr. Milan Kráľovič
Člen
MUDr. Peter Kukolík
MUDr. Peter Kukolík
Člen
MUDr. Július Ladický
MUDr. Július Ladický
Člen
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Člen
MDDr. Michaela Lifková
MDDr. Michaela Lifková
Člen
MUDr. Katarína Petranská
MUDr. Katarína Petranská
Člen
MDDr. Michal Sabadoš
MDDr. Michal Sabadoš
Člen
MUDr. Ján Soták
MUDr. Ján Soták
Člen
MDDr. Martin Šimo
MDDr. Martin Šimo
Člen