Výbor pre dentálnu prax

Základným zameraním výboru je riešenie postavenia zubného lekárstva v rámci systému zdravotnej starostlivosti, najmä v súvislosti s materiálno-technickým vybavením a personálnym zabezpečením ambulancií zubného lekárstva a úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Zástupcovia výboru rokujú v rámci pôsobnosti výboru s orgánmi štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy a zdravotnými poisťovňami.

MUDr. Jozef Hudec
Predseda
MUDr. Igor Moravčík
Člen
MUDr. Patrícia Husárová
Člen
MDDr. Martin Šimo
Člen
MUDr. Ján Soták
Člen
MUDr. Karol Svitek
Člen
MUDr. Július Ladický
Člen

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Peter Kotira, PhD. – právnik

Mgr. Peter Kotira, PhD.
Právnik