Výbor pre legislatívu

Výbor sa zameriava najmä na sledovanie a pripomienkovanie legislatívnej iniciatívy, ktorá sa týka zubného lekárstva. V prípade neakceptovania pripomienok sa zástupcovia výboru zúčastňujú rozporových konaní s predkladateľmi legislatívnych návrhov. Výbor pripravuje návrhy vnútorných predpisov komory ako aj ich zmien, vypracúva stanoviská a je poradným orgánom rady komory.

MUDr. Cyril Václav
Predseda
MUDr. Viera Kostolániová
Člen
MDDr. Michal Sabadoš
Člen
MUDr. Miroslav Jánošík, MPH
Člen
MUDr. Miroslav Fryk
Člen
MUDr. Marián Sivák
Člen
MDDr. Michaela Lifková
Člen
MUDr. Jaroslav Jenčo
Člen

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Peter Kotira, PhD. – právnik

Mgr. Peter Kotira, PhD.
Právnik