Výbor pre vzdelávanie

Výbor SKZL pre vzdelávanie zabezpečuje dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky ako aj medzinárodných zubolekárskych organizácií v oblasti vzdelávania. Koordinuje vzdelávacie aktivity v rámci SKZL. Dozerá a vyhodnocuje kvalitu vzdelávacích akcií . Vyhodnocuje výsledky kontinuálneho vzdelávania všetkých zubných lekárov registrovaných na Slovensku. Podieľa sa na tvorbe legislatívy SR v oblasti vzdelávania a v spolupráci s legislatívnym výborom implementuje príslušné zákony do vnútrokomorových predpisov.

MUDr. Martin Kotulič
Predseda
Ing. Helena Šalingová
MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
Člen
MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
Člen
MUDr. Ladislav Czakó, PhD.
Člen
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Člen
MUDr. Silvia Timková, PhD.
Člen
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
Člen
MUDr. Dušan Hollý, PhD.
Člen
MUDr. Milan Kráľovič
Člen
MUDr. Tomáš Červenka
Člen
MUDr. Katarína Petranská
Člen
MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.
Člen

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte PhDr. Lujza Hanová - vzdelávanie

Ing. Helena Šalingová