Výbor pre zahraničie

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
Predseda
MUDr. Igor Moravčík
Člen
MUDr. Matúš Ursíny
Člen
MUDr. Peter Kukolík
Člen

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Ing. Helena Šalingová - zahraničie

Ing. Helena Šalingová