Cenník inzercie

Cenník a podmienky inzercie v časopise Zubný lekár a Stomatológ na rok 2020 (platný od 1.1.2020)

Časopis Zubný lekár vydáva Slovenská komora zubných lekárov ako informačný dvojmesačník 6 x ročne a časopis Stomatológ vychádza 2x ročne.

Časopisy sa distribuujú bezplatne na adresy členov SKZL (cca 2 950 ks)  a tiež  firmám, inštitúciám a predplatiteľom na základe objednávky. Náklad oboch časopisov je 3 000 ks. Časopisy nie sú voľne predajné. Časopisy sú zverejnené aj na internetovej stránke Slovenskej komory zubných lekárov www.skzl.sk v časti prístupnej len pre jej členov.

Termíny uzávierok časopisu Zubný lekár a distribúcie časopisov Zubný lekár a Stomatológ pre rok 2020

Predplatné časopisu Zubný lekár je 20,00 € a predplatné časopisu Stomatológ je 20,00  €.       

Formát časopisu: A4

Papier: obálka 135 g  natieraný lesklý, vnútro 115 g natieraný lesklý

Väzba: V1

               

Podmienky zverejnenia inzercie

 • SKZL si vyhradzuje právo odmietnuť inzerciu (aj vkladanú) z dôvodov:  obsahu, technickej úrovne, rozporu s platnými právnymi predpismi, rozporu so záujmami SKZL a  záujmami zubných lekárov.
 • Neuverejňuje sa politická reklama.
 • Inzeráty prijímame len v písomnej podobe – predloha v elektronickej forme.
 • Jeden riadok je maximálne 55 znakov vrátane medzier.
 • Cena sa vzťahuje na jednorazové  uverejnenie v jednom čísle časopisu Zubný lekár alebo časopisu Stomatológ.

 

Technické podmienky:

 • Podklady zasielať e-mailom, prípadne na USB kľúči alebo na CD
 • Obrázky zasielať vo formáte pdf, tiff, jpg a pod.
 • Bitmapové obrazy (raster) v rozložení 300 - 600 DPI, farebnosť CMYK. Písmo previesť do kriviek
 • Absolútne nevhodné sú obrázky importované do Wordu, Excelu a PowerPointu a tiež obrázky získané sťahovaním z internetových stránok
 • Logotypy posielať v krivkách
 • Čistý text pre riadkovú inzerciu alebo plošný inzerát bez obrázkov zasielať ako textový súbor vo Worde (.DOC).

 

Zľavy

5% ..........za 2x opakovanú inzerciu 

15%.........za 4x opakovanú inzerciu

30%.........za celoročnú inzerciu (zľava bude priznaná pri zadaní písomne objednávky)

Príplatky

Za umiestnenie reklamy na určenom mieste (ak to umožní redakčné radenie strán) + 10% k základnej cene inzerátu. Agentúrnu províziu neposkytujeme.

 

Riadková inzercia - umiestnená je v rubrike Inzercia.

 • Pre členov SKZL do 45 slov 1x ročne zdarma
 • Pre členov SKZL uverejnenie akejkoľvek inzercie so zľavou 20%
 • Pre nečlenov a pre právnické osoby:                            

  1 – 25 slov 20,00 €
  26 – 45 slov 34,00 €
  46 – 110 slov 83,00 €
  nad 111 slov iba plošná inzercia
 • Pre inzerentov s fakturáciou do zahraničia – členské štáty EÚ je minimálna cena riadkovej inzercie za jeden inzerát 83 €.
 • Pre inzerentov s fakturáciou do zahraničia – nečlenské štáty EÚ je minimálna cena riadkovej inzercie za jeden inzerát 166 €.
 • K riadkovej inzercii v rámčeku sa účtuje 10% z ceny inzerátu.

Paušálny poplatok za zúčtovanie platieb zo zahraničia je 10,00 €.

 

Reklamná prezentácia

Ide o firemný alebo odborný text (článok), dodaný zadávateľom, ktorý obsahuje informácie o firme, jej službách, produktoch a výrobkoch. Úprava reklamnej prezentácie musí byť spracovaná v súlade s grafickou úpravou časopisu. Textové a obrazové podklady dodáva zadávateľ.

Cena za čierno-bielu prezentáciu 1/1 je 500,00 €, 1/2 je 250,00 €.

Cena za farebnú prezentáciu (s farebným obrázkom, logom) 1/1 je 700,00 €, 1/2 je 350,00 €.

 

Vkladaná inzercia

Zásielka sa vkladá do časopisu, ktorý je vo fólii.

Jeden obojstranný leták (list) inzercie do hmotnosti 20 g - cena: 0,20 €/ks.

- Každý ďalší list – cena: 0,10 €/ks.

- U katalógov a tlačovín viacstranových do  50 g bude cena  kalkulovaná individuálne po zaslaní vzorky do distribučnej firmy.

Maximálny počet vkladaní je obmedzený. Pri väčšom záujme rozhoduje dátum prijatia objednávky.

Z technických dôvodov nie je možné vkladať do časopisu trojrozmerné (3D) predmety.

Regionálne komory platia len za manipuláciu a zväzkovanie: 1000 ks = 13,28 eur bez DPH.

V prípade  inzercie vzdelávacej  akcie, ktorá je  organizovaná regionálnou komorou v spolupráci s firmou, bude táto inzercia účtovaná v plnej výške. Jej zverejnenie len na internetovej stránke SKZL bude bezplatné.

 

Reklamný baner

Cena za reklamný baner, uverejnenie loga, reklamy na internetovej stránke www.skzl.sk - 80,00 €/ 1týždeň.

Fakturácia

 • Inzerciu je potrebné si objednať v predstihu, nakoľko bude uverejnená až po  úhrade faktúry. Objednávateľ dostane číslo časopisu v ktorom si inzerciu objednal (Zubný lekár alebo Stomatológ) pred jeho distribúciou  v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú adresu.
 • Vzdelávacie akcie SKZL – RKZL  zaradené do sústavného vzdelávania majú inzerciu zdarma a to len  formou vkladania do časopisov.
 • Náklady spojené s vkladaním si hradia SKZL – RKZL z vlastných zdrojov (manipulačný poplatok).

Fakturačné údaje:

Slovenská komora zubných lekárov, Fibichova 14, 821 05 Bratislava, IČO: 17639646, DIČ DPH: SK2021176234

Bankové spojenie: VUB, číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 0622 6851

 

Cenník - čiernobiela plošná inzercia
1/1 strana 609 €
1/2 strany 304 €
1/4 strany 152 €
2/3 strany 390 €
1/3 strany  195 €

 

Cenník - plošná inzercia farebná
1/1  strana 955 €
1/2  strany 478 €
1/4  strany 239 €
2/3  strany 620 €
1/3 strany 310 €

 

                                    Prehľad formátov (šírka x výška v mm)


Kontakt:

                                      

Redakcia časopisu Zubný lekár, ul. Fibichova 14, 821 05 Bratislava, tel.: +421 2 48 204 076, e-mail: inzercia@skzl.sk.

Kontakt na uverejnenie inzercie: tel.: +421 905 773 544 (utorok, štvrtok: 9.00 – 14.00)

 Ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH.