Predplatné časopisov

Časopisy Zubný lekár a Stomatológ sú zasielané členom Slovenskej komory zubných lekárov zdarma.

Časopis Zubný lekár vychádza od 1. januára 2015 ako dvojmesačník (6x ročne), v náklade 3000 ks.

Ročné predplatené časopisu je 20 € bez DPH.

Časopis Stomatológ je odborný, recenzovaný časopis, ktorý vychádza od 1. januára 2013 dvakrát ročne, v náklade 3000 ks.

Ročné predplatné časopisu je 20 € bez DPH.

Časopisy je možné si tiež objednať na adrese:

Sekretariát Slovenskej komory zubných lekárov
Ekonomické oddelenie
Fibichova 14
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Alebo elektronicky:

Na adrese: ekonom@skzl.sk

*Pri zaslaní objednávky nezabudnite uviesť aj svoje fakturačné údaje. Následne Vám bude zaslaná faktúra na úhradu.